NEN 44000-1

Sinds januari 2007 bestaat er één landelijk, zeer hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid, SNA Keurmerk NEN 4400-1. Door de

IDchecker

Wij controleren de identiteitsbewijzen van ons personeel bij id-checker. Dit is een gespecialiseerd bedrijf die al jaren lang deze werkzaamheden uitvoerd. Zo voorkomen wij identiteitsfraude.

G-rekening

Quick Service Uitzendburo B.V. werkt met een G-rekening. Door de wetgever is een geblokkeerde rekening geïntroduceerd om de inlener te vrijwaren van naheffingen van de belastingdienst voor wat betreft belastingen en sociale premies die door malafide uitzendondernemingen niet werden betaald.